Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 1 (2016) Pemanfaatan Kiasan “Budi” Didalam Bahasa Minangkabau Abstract   PDF (Indonesian)
Adriyetti Amir, Aslinda Aslinda, Genta Gempita, Harry Ramza
 
Vol 4, No 1 (2016) Pembangunan Visi dan Misi Persatuan Pelajar Indonesia (PPI-UKM) Tahun 2014 – 2015 di Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor Abstract   PDF (Indonesian)
Harry Ramza, Sofiyahna Kubro, Muhammad Rizal Habibi, Afri Yordan, Tito Maulana, Andi Muhammad Ryan Januardi, Roer Eka Pawinanto, Eriyanti Nasution, Aurora Trimasidy, Indra Islami
 
Vol 5, No 1 (2017) Pendekatan Motivasi dalam Menangani Tingkah Laku Remaja Berisiko Abstract   PDF (Indonesian)
Noor Amila Abdul Halim, Fariza Md Sham, Mohamed Hamdan Abdullah
 
Vol 3, No 2 (2015) Pendidikan Islam, Akhlak dan Kisah Peperangan Thalut dan Jalut Abstract   PDF (Indonesian)
Lukman Hakim Firdaus, Abdul Hakim, Kalam Setia
 
Vol 5, No 1 (2017) Pengajian Hadith di Masjid Malaysia Abstract   PDF (Indonesian)
Mohd Amru bin Isa, Najah Nadiah Amran
 
Vol 3, No 1 (2015) Pengaruh keputusan kasus Machica Mochtar terhadap status nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak didaftarkan di Indonesia Abstract   PDF (Indonesian)
G Gushairi
 
Vol 3, No 1 (2015) Penggunaan Insulin dan Vaksin Meningitis Kepada Jemaah Haji Menurut Perspektif Islam Abstract   PDF (Indonesian)
Ahmad Nuryani, Nur Pratiwi, Abdul Basir Mohammad
 
Vol 1, No 1 (2013) Penggunaan Kata Pelita, Tambang dan Tewas dalam Bahasa Melayu Malaysia dan Bahasa Melayu di Indonesia Abstract   PDF
Harry Ramza, Rusdi Abdullah
 
Vol 4, No 2 (2016) Penyucian Jiwa Melalui Pendekatan Muhasabah Dalam Penghayatan Shalat Abstract   PDF (Indonesian)
Nik Siti Khadijah Nik Salleh, Hasanah Abd Khafidz
 
Vol 4, No 2 (2016) Peranan Ibu Bapa Terhadap Remaja Dalam Alam Keibubapaan Islam Abstract   PDF (Indonesian)
Syah Rizal, Hamdi bin Ishak
 
Vol 4, No 2 (2016) Perbandingan Pengurusan Zakat di Kabupaten Bengkalis dan Lembaga Zakat Selangor Abstract   PDF (Indonesian)
Ahmad Nuryani, Muhammad Al Mansur, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani
 
Vol 2, No 1 (2014) Perbezaan Makna Kata belanja, bilang dan jimat pada Bahasa Melayu Malaysia dan Bahasa Melayu Indonesia Abstract   PDF (Indonesian)
Roer Eka Pawinanto, Rusdi Abdullah
 
Vol 3, No 1 (2015) Perbezaan Makna Kata Ceroboh, Bingung dan Pantas dalam Bahasa Melayu Malaysia dan Bahasa Indonesia Abstract   PDF (Indonesian)
Nyi Mas Siti Purwaningsih, Rusdi Abdullah
 
Vol 4, No 2 (2016) Perbezaan Makna Kata Penyelidikan, Solar dan Markah pada Bahasa Melayu Malaysia dan Melayu Indonesia Abstract   PDF (Indonesian)
Muhammad Zohri, Daeng Zairi Bin Ma'arof
 
Vol 2, No 1 (2014) Perspektif Kajian Kepimpinan and Keusahawanan Islam Abstract   PDF (Indonesian)
Harry Ramza
 
Vol 3, No 1 (2015) Perspektif Usia Pewasiat Menurut Perundang-Undangan Indonesia Abstract   PDF (Indonesian)
Afriyanto Emri, Noor Lizza Mohamed Said
 
Vol 5, No 2 (2017) Strategi Pemujukan Dalam Komunikasi Dakwah Masyarakat Orang Asli Abstract   PDF (Indonesian)
Nur Uswah Ahmad Fauzi, Zulkefli Aini
 
Vol 5, No 2 (2017) Survey Keberadaan TV Muhammadiyah (TV-Mu) di Tingkat Ranting Warga Muhammadiyah Abstract   PDF (Indonesian)
Kun Fayakun, Fajar Mujaddid, Harry Ramza
 
Vol 3, No 1 (2015) The Scouting Civilization Education Abstract   PDF (Indonesian)
Harry Ramza, Afri Yordan, Sofiyahna Kubro, Kaharudin Mokmin, Rusmiati Harun, Aslinda Aslinda
 
Vol 3, No 2 (2015) TRANSISI EKONOMI POLITIK GAM: Kajian Arah Pembangunan Gerakan Aceh Merdeka GAM Abstract   PDF (Indonesian)
Muhammad Ridhwan, Fauzi Fauzi, Sity Daud
 
Vol 3, No 2 (2015) Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Abstract   PDF (Indonesian)
Afriyanto Emri, Noor Lizza Mohamed Said
 
26 - 46 of 46 Items << < 1 2 


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :