Fikiran Masyarakat

Jurnal Fikiran Masyarakat (JFM) ialah jurnal yang terbit dua kaili dalam setahun, dimulai pada januari sampai dengan Juni, dan Juli sampai dengan Desember. Penerbitan jurnal tidak mengikuti waktu yang telah ditetapkan, akan tetapi disesuaikan dengan tulisan yang masuk ke redaksi jurnal JFM. Jurnal JFM terbit secara on-line, serta penerbitan secara tercetak akan dikirimkan sesuiai dengan permintaan penulis. Dalam penerbitan JFM, setiap penulis akan menerima berkas tulisan secara tercetak sebanyak 10 eksemplar apabila makalah telah dinyatakan "diterima" untuk diterbitkan. Dalam penerbitan secara on-line, penulis - penulis (jika lebih dari satu penulis) diwajibkan mengisi surat pernyataan Hak Cipta yang telah ditanda tangani secara digital.

Penulis hendaklah mengikuti aturan penulisan yang telah ditetapkan penerbit, apabila terjadi ketidaksesuaian dalam penulisan maka editor berhak untuk mengembalikan tulisan tersebut kepada penulis atau ditolak untuk ditelaah oleh tim panelis yang ditetapkan oleh penerbit. Apabila terjadi penerbitan secara ganda atau telah diterbitkan kepada penerbit lain, maka penerbit Kemala Indonesia berhak untuk menghapus / menghilangkan nama penulis didalam daftar penerbitan. Tuntutan hukum dari pihak yang mengajukan keberatan atas makalah yang telah diterbitkan akan ditanggung oleh penulis yang teecantum pada makalah tersebut. Penerbit Kemala Indonesia akan memberikan surat bantahan hukum atas makalah secara terbuka.

Dalam tata cara penulisan, penulis diwajibkan menjelaskan kutipan, isi kutipan dan sumber kutipan secara bijaksana dan jelas. Serta menjunjung tinggi etika keilmuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat banyak. Penjelasan kutipan dapat dituliskan dalam daftar rujukan yang telah ditetapkan oleh penerbit. Tata cara pengkutipan dapat menggunakan perangkat lunak ENDNOTE atau sejenisnya.


Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 5, No 2 (2017)

Table of Contents

Aplikasi Tazkiyah Al-Nafs Menerusi Mujahadah Al-Nafs dalam Kaunseling PDF (Indonesian)
Siti Nazratul Ain Mohd Arifin, Salasiah Hanin Hamjah 57-61
Bentuk Aktiviti Dakwah Sahabat YADIM Kepada Mahasiswa UKM PDF (Indonesian)
Airna Azzeta Abdullah, Fariza Md Sham 62-67
Survey Keberadaan TV Muhammadiyah (TV-Mu) di Tingkat Ranting Warga Muhammadiyah PDF (Indonesian)
Kun Fayakun, Fajar Mujaddid, Harry Ramza 68-79
Strategi Pemujukan Dalam Komunikasi Dakwah Masyarakat Orang Asli PDF (Indonesian)
Nur Uswah Ahmad Fauzi, Zulkefli Aini 80-86
Isu Pengambilan Tanah Wakaf: Kajian Kes Madrasah Salihiah dan Lapangan Terbang Sultan Abdul Halim, Kedah PDF (Indonesian)
Siti Arifah Binti Abdul Kader, Wan Ibrisam Fikry Bin Wan Ismail 87-93


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :