Komunikasi Dakwah dalam Interaksi Menerusi WhatsApp

Nor Faizah Ismail, Muhamad Faisal Ashaari

Sari


Interaksi sosial menerusi WhatsApp telah menghubungkan ahli komuniti di alam maya dengan lebih aktif. Kemudahan interaksi ini telah membantu penyebaran dakwah dengan lebih fleksibel kerana pendakwah boleh berkongsi maklumat secara langsung dan berinteraksi dengan khalayak sasaran dengan lebih interaktif. Ia membolehkan mesej dakwah disampaikan dengan pantas, mudah dan fleksibel. Namun, dakwah menerusi medium ini tidaklah mudah seperti yang disangka kerana ia mempunyai cabarannya yang tersendiri seperti persaingan antara maklumat Islam dengan maklumat yang lain dalam persekitaran kebanjiran maklumat. Hal ini menuntut maklumat Islam itu relevan dan memenuhi kehendak serta kepentingan khalayak sasaran. Artikel ini membincangkan konsep komunikasi dakwah dalam interaksi menerusi WhatsApp menerusi dua aspek asas iaitu menyuntik kesedaran Islam dan membentuk kesedaran beragama. Semua interaksi menerusi medium ini yang membawa elemen kesedaran Islam dan membentuk kesedaran ini boleh diklasifikasikan sebagai WhatsApp dakwah. Oleh itu, pendakwah perlu membimbing interaksi ini bagi mencapai dua elemen ini supaya mampu membawa masyarakat kepada pembentukan dan nilai-nilai yang dituntut oleh agama.

Kata Kunci


WhatsApp; Interaksi; Dakwah; Komunikasi

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Ab. Aziz Bin Mohd Zin. 1997. Dakwah di Malaysia dlm Pengantar Dakwah Islamiah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Abdul Rahman, K., Kasbun, R. & Mohd Suhaini, M. N. 2015. Perkembangan aplikasi mudah alih dalam penyebaran dakwah Islam. Proceeding of International Conference on Information Technology & Society 2015 (June): 230–237.

Abdullah Hassan. 2007. Komunikasi Berkesan dlm Berdakwah Dengan Efektif. Selangor: PTS Publications & Distributors.

Ahad, A. D. & Lim, S. M. A. 2014. Convenience or Nuisance?: The “WhatsApp” Dilemma. Procedia - Social and Behavioral Sciences 155(October): 189–196. doi:10.1016/j.sbspro.2014.10.278

Ahmad Zahiruddin & Faisal. 2014. Membina Pengisian Berpengaruh Dalam Media Baharu Melalui Penulisan Dakwah. Al-Hikmah 6(2): 78–90.

Bouhnik, D., Deshen, M. & Gan, R. 2014. WhatsApp Goes to School : Mobile Instant Messaging between Teachers and Students. Journal of Information Technology Education: Research 13: 217–231. Retrieved from http://www.jite.org/documents/Vol13/JITEv13ResearchP217-231Bouhnik0601.pdf

Dar, Q. A., Ahmad, F., Ramzan, M., Khan, S. H., Ramzan, K., Ahmed, W. & Kamal, Z. 2017. Use of Social Media Tool “ Whatsapp ” in Medical Education 39–42.

Dr Engku Ahmad Zaki Bin Engku Alwi. 2007. Membangun Modal Insan Melalui Pemantapan Akidah. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Faizah, S.A, MA, H. Lalu Muchsin Effendi, Lc, M. 2006. Psikologi Dakwah. Jakarta: Rahmat Semesta.

Faradillah, I. O. & Samsudin, A. R. 2017. Penggunaan Internet dalam Kalangan Usahawan Wanita. Journal Komunokasi 33(3): 21–36.

Fatin Fatinah Manap, Fariza Khalid, A. A. K. 2013. Whatsapp sebagai Platfom M-Pembelajaran Dlm Rohaila Mohamed Rosly, Nabila Atika Razali & Nur Atikah Jamilluddin. (Editor) 71–79.

Hafiza Abas, Rahmah Lob Yussof, Zulkifli Tukiman, Aminudin Hehsan, B. M. N. & R. R. (n.d.). APPS : Platform Dakwah Untuk Generasi Y dan Z. Dlm. Bangi (pnyt.). Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah Ke-3 : Dakwah Dalam Dunia Terhubung. Pnytg: Hasanah Binti Abd.Khafidz, Zainab Binti Ismail & Zulkefli Bin Aini., hlm. 2017. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.

Issa Omar Malecela. 2016. Usage of Whatsapp among Postgraduate Students of Kulliyyah of Education, International Islamic University Malaysia. International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS) 321(10): 126–137. doi:10.22161/ijaers/310.21

Kumar, N. & Sharma, S. 2017. Survey Analysis on the usage and Impact of Whatsapp Messenger. Global Journal of Enterprise Information System 8(3): 52. doi:10.18311/gjeis/2016/15741

Manaf, S., Zaid, A. & Din, R. 2015. Aplikasi Mudah Alih Panduan Solat dan Penggunaannya= The User Guide of the Mobile Muslim Prayer Application. ʻUlūm 16: 43–61. Retrieved from http://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-90271

Mohamed Nazul Ismail, Ellyza Karim, Manisah Mohd Shah, Normah Ab.Aziz, H. H. 2014. WhatsApp: Komuniti Maya dalam Teknologi Komunikasi Mudah Alih. Sains Humanika 1(3): 23–30.

Montag, C., Błaszkiewicz, K., Sariyska, R., Lachmann, B., Andone, I., Trendafilov, B., Eibes, M., et al. 2015. Smartphone usage in the 21st century: who is active on WhatsApp? BMC Research Notes 8(1): 331. doi:10.1186/s13104-015-1280-z

Muhamad Faisal Ashaari, Lily Yaacob, R. M. R. 2017. Dinamisme Dakwah Menerusi Facebook, WhatsApp dan Instagram. Dlm. Muhamad Faisal Ashhari, Lily Yaacob & Rosmawati Mohamad Rasit. Dinamisme Islam & Dakwah Di alam Siber. hlm 98-111. Bangi: Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nik Mohd Firdaus Nik Zainal Abidin, Farahwahida Mohd Yusof, N. H. 2014. Aplikasi Iphone: Antara Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Media Sosial dan Sebaran Dakwah. Sains Humanika 2(1): 41–53. Retrieved from http://www.sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/article/view/375

Nor Faezah Mohd Hamidin. 2015. Penggunaan Aplikasi “WhatsApp” Dalam Pembelajaran & Pengajaran (P&P) DI KUIS. e-proceeding of the Global Conference on Technology in Language Learning 2015. (June): 145–152.

Prof. Dr. H. M. Yunan Yusuf. 2003. Metode Dakwah. Jakarta: Prenada Media.

Ronizam Ismail, Shahrul Niza Samsudin, Wahid Ab Sulaiman, Norzaimah Zainol, D. S. Z. 2015. Kajian Tinjauan Literatur Terhadap Aplikasi Mudah Alih Berunsurkan Islam “Islamic Mobile Apps” dlm 1st International Islamic Heritage Conference (Ishec 2015) Pnytg : Hasan Bahrom, S. Salahudin Suyurno, Abdul Qayuum Abdul Razak. 1ST INTERNATIONAL ISLAMIC HERITAGE CONFERENCE (ISHEC 2015) 373–387.

Supantha Mukherjee. (n.d.). WhatsApp wants firms to be able to chat with clients using the app. 2017. https://www.businesslive.co.za/bd/business-and-economy/2017-09-05-whatsapp-wants-firms-to-be-able-to-chat-with-clients-using-the-app/

Tawiah, Y. S. 2014. Usage of WhatsApp and Voice Calls (Phone Call): Preference of Polytechnic Students in Ghana. Science Journal of Business and Management 2(4): 103. doi:10.11648/j.sjbm.20140204.11

Whatsapp Inc. 2013. How it work. http://www.whatsapp.com/

Zawiyah Mohamad Yusof. 2009. Teknologi Maklumat dan Komunikasi dan Islam. Selangor: Pearson Malaysia Sdn.Bhd.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :