Vol 6, No 2 (2018)

Daftar Isi

Persepsi Pelajar Institut Profesional Baitulmal Terhadap Permohonan Bantuan Zakat Pendidikan MAIWP PDF
Nor Farahain Binti Saud, Hasanah Binti Abd Khafidz 51-56
Analisis Punca Perceraian Dalam Kalangan Remaja: Kajian Kes di Kota Bharu 2010-2014 PDF
Wan Murni Binti Wan Moktar, Anwar Fakhri Bin Omar 57-62
Pemutihan Kulit Dalam Prinsip Mengubah Ciptaan Allah PDF
Rabi ‘Atul ‘Adawiyah Binti Abdul Khalil, Izhar Ariff Bin Kashim 63-67
Pelaksanaan Bimbingan Kerohanian Semasa Operasi Terhadap Anggota Tentera Darat Malaysia (TDM) PDF
Zulkeple Abullah Sani, Khazri Osman 68-72
Keberkesanan Program Usahawan Muda Terhadap Penerapan Nilai Keusahawan Pelajar Berdasarkan Model Keusahawanan Kirkwood PDF
Dayang Sinar Binti Igah, Khadijah Binti Daud 73-76
Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia PDF
Abdul Bari Awang, Imam Mahdie 77-82
Unsur Kebiasaan Bahasa Yang Terdapat Dalam Al-Quran PDF
Rasyad Afif Ibrahim, Muhd Najib Abdul Kadir, Haziyah Hussin 83-88
Pengamalan Komunikasi Kemanusiaan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PDP) Pensyarah Politeknik Premier Malaysia PDF
Abu Hashim Bin Saad, Zulkefli Bin Aini 89-95
Hubungan antara Kepimpinan Transformasi Guru Besar mengikut Persektif Guru dengan Komitmen Guru terhadap Sekolah PDF
Faridah Binti Mat Noor, Khadijah Binti Daud 96-100


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :