Perbezaan Makna Kata Bingung, Ceroboh dan Pantas dalam Bahasa Melayu Malaysia dan Bahasa Indonesia

Nyi Mas Siti Purwaningsih, Rusdi Abdullah

Sari


Pada masa ini, bahasa Melayu telah tumbuh dan berkembang antara negara Asia Tenggara dengan khas dan berbeza mengikuti sejarah dahulu, cara hidup, budaya dan penduduk yang berbeza di tiap negara. Bahasa Indonesia banyak menyerap perkataan daripada Jawa, Melayu dan Belanda, sedangkan bahasa Melayu Malaysia banyak mendapat pengaruh daripada bahasa Inggeris. Penulisan ini akan mengkaji kata ceroboh, bingung dan pantas dari segi takrifan, contoh penggunaan dalam ayat dan perbezaan makna kata yang lazim serta penggunaan rasmi dalam bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Penulisan ini pun akan mengkaji punca wujudnya perbezaan, pengalaman bahasa, masalah ataupun kesalahfahaman yang ditimbulkan dan cadangan untuk menyelesaikan kesalahfahaman yang terjadi. Matlamat penulisan ini adalah untuk mengurangi terjadinya kesalahfahaman dalam penggunaan kata ceroboh, bingung, dan pantas dalam bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Penutur bahasa sepatutnya berhati-hati dalam membuat ayat sebab kata yang sama boleh mempunyai makna yang berbeza dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Cara mengatasi kesalahfahaman pada makna kata bingung dalam bahasa Melayu ini ialah sebaiknya orang Indonesia yang akan bercakap Melayu menggunakan kata tidak faham, tidak mengerti, tidak yakin ataupun kata tidak pasti apabila ingin menggunakan kata bingung dalam ayat bahasa Melayu. Penukaran kata bingung menjadi kata tidak faham, tidak mengerti, tidak yakin ataupun tidak pasti dalam ayat bahasa Melayu diyakini dapat mengelakkan kesalahfahaman. Cadangan-cadangan telah diberikan dalan penulisan ini sama ada dengan menukar kata ataupun memberi imbuhan untuk mengelakkan terjadinya kesalahfahaman terhadap kata ceroboh, bingung dan sabar pada kemudian hari. Kita juga sebaiknya tidak mencampurkan dua bahasa dalam percakapan sehari-hari. Apabila kita sedang berada di Malaysia, kita sepatutnya menjunjung tinggi penggunaan bahasa Melayu Malaysia yang baik dan betul, sebagaimana kita menjunjung bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika kita berada di Indonesia.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


L. L. Foon dan R. A. Raja Masittah (2005). Petunjuk Bahasa, Selangor: Penerbit Dawama Sdn. Bhd.

R. E. Pawinanto dan R. Abdullah (2014). Perbezaan Makna Kata Belanja, Bilang dan Jimat pada Bahasa Melayu Malaysia dan Bahasa Melayu Indonesia. FikiranMasyarakat, Vol.2, No.1, pp 41 – 45. Jakarta: Penerbit Kemala Indonesia.

H. Ramza dan R. Abdullah (2013). Penggunaan Kata Pelita, Tambang dan Tewas dalam bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Melayu di Indonesia. Fikiran Masyarakat, Vol.1, No.1, pp 1 – 8. Jakarta: Penerbit Kemala Indonesia.

A. Rashid M dan A. Juhari M (2006). Sejarah Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Sanon Printing Corporation Sdn. Bhd.

K. Abdullah (2002) Rangkaian Penelitian Bahasa dan Pemikiran.Singapura.

Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, http://kbbi.web.id ( 21 April 2103).

Anonim, Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat Online, http://prpm.dbp.gov.my (21 April 2013).


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :