Pemutihan Kulit Dalam Prinsip Mengubah Ciptaan Allah

Rabi ‘Atul ‘Adawiyah Binti Abdul Khalil, Izhar Ariff Bin Kashim

Sari


Pemutihan kulit dengan kemunculan pelbagai produk di pasaran serta rawatan kecantikan di klinik dan spa kian mendapat sambutan masa kini dan ia menjadi fenomena. Namun, pengubahan warna kulit sedikit sebanyak mempunyai ciri-ciri dalam prinsip mengubah ciptaan Allah iaitu pengubahan bersifat kekal dan kesan yang memudharatkan Maka artikel ini akan membincangkan pemutihan kulit dan jenis-jenis serta prinsip-prinsip mengubah ciptaan Allah menurut nas dari Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya, penekanan terhadap pandangan Ulama’ mengenai pemutihan kulit dan kaedah fiqh yang sesuai digunakan dalam isu ini. Dalam menghasilkan artikel ini, analisis dokumen terhadap data yang dikumpul melalui bacaan dari bahan bercetak, kitab-kitab dan fatwa semasa telah dipilih. Hasil kajian mendapati walaupun memutihkan kulit akan menyebabkan pengubahan warna kulit namun Ulama’ mengharuskannya kerana ia bukanlah mengubah ciptaan Allah. Namun, kesan implikasi penggunannya tidak kurang banyak menunjukkan kesan memudharatkan jika tersalah pilih produk yang merbahaya untuk kulit dan hukum boleh berubah menjadi haram. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberi manfaat kepada pihak yang berkepentingan sebagai garis panduan kepada Muslim dalam mendapatkan mana-mana rawatan kecantikan yang berkonsep mengubah ciptaan Allah.

Kata Kunci


Pemutih Kulit, Kosmetik, Mengubah Ciptaan, Rawatan, Kecantikan

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Al-Quran Kareem

Al-‘Asqalani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar al-‘Asqalani. 1986. Fath al-Bahri Syarah Sahih al-Bukhari. Beirut. Dar Al-Riyan lil Turath.

Al-Fawzan, Soleh Bin Muhammad Al-Fawzan. 2009. Taghayyir Khalqallah Dhawabithuhu waTathbiquhu. Riyad: Universiti al-Imam Muhammad Su’ud al-Islamiyyah

Al-Nawawi, Yahya bin Syarif Abu Zakaria Al-Nawawi. 1996. Syarah Al-Nawawi ‘ala Muslim. Kaherah. Dar Al-Khair.

Al-Safarini, Muhammad Bin Muhammad Salim Al-Safarini. 1993. Ghiza’ al-Albab fi Syarah Manzhumah Al-Adab. Mesir. Muassasah Qurtubah.

Ahmed Hassan H.Arbab, Mahmoud Mudawi Eltahir. 2010. Review on Skin Whitening Agents. Khartoum Pharmacy Journal.13(1):5-9

Charlene Dehaven. 2014. Hydroquinone. United States. Science of Skin Care

Islamweb. 2009. Dhabit al-Taghayyir li Khalqillah al-Mazmum minhu wa ghairu al-Mazmum. http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=117820 [22 Januari 2018].

Jakim. 2010. Batas-batas Dalam Berhias. http://jkim.islam.gov.my/archive/all/201007?page=9 [14 November 2017]

KW Sin, HF Tsang. 2003. Large-Scale Mercury Exposure Due To A Cream Cosmetic: Community-Wide Case Series. Hong Kong Medical Journal. 9. Hong Kong

Maharita Abdul Rahman. (2012). Vitamin C Injection For Cosmetic. Putrajaya: Health Technology Assessment Section Medical Development Division, Ministry of Health Malaysia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2013. Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunannya, Nomor 26. Jakarta. Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Othaimeen, Muhammad Bin Saleh Othaimeen. 2010. Majmu’ Fatawa wa Rasail Fadhilatu Al-Syaikh Muhammad Bin Saleh Othaimeen. Darul Wathan, Dar Al-Thurya. http://binothaimeen.net/content/11788

Salina Ibrahim. 2015, Januari 16. Laser Dalam pembedahan Plastik. Portal Rasmi MyHealth Kementerian Kesihatan Malaysia

Sarah Bunn, Abi Hobbs. 2013. Skin Lightening Treatments. London. The Parliamentary Office Of Science and Technology.

Siti Zulaikha Rusmaidi, Sharifah NorKhadijah Ismail, Sarva Mangala Praveena. 2015. Preliminary Study on the Skin Lightening Practice and Health Symptoms among Female Students in Malaysia. Journal of Environmental and Public Health. 2015. 1-6. http://dx.doi.org/10.1155/2015/591790.

Soleh al-Manjid. 2011. Hukmu Taghyir Launu al-Basyarah min al-Sawad ila al-Bayad. Islam QA, November 29. https://islamqa.info/ar/174371 [25 November 2017].


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :