Perbandingan Pengurusan Zakat di Kabupaten Bengkalis dan Lembaga Zakat Selangor

Ahmad Nuryani, Muhammad Al Mansur, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani

Abstract


Zakat merupakan rukun Islam yang terpenting untuk meningkatkan ekonomi di sebuah Negara. Sejak Indonesia menjadi negara merdeka, pengurusan zakat telah dibuat, namun dari segi keberkesanannya masih belum optimal, maka Pemerintah Pusat melakukan perubahan dengan cara menubuhkan Lembaga-Lembaga zakat di tingkat Propinsi dan Kabupaten. Penubuhan Lembaga Zakat di tingkat Kabupaten dibuat sejak ditubuhkan peraturan tentang pengurusan zakat di Kabupaten pada tahun 1999 no 38. Permasalahannya, pengurusan zakat yang ada di Kabupaten Bengkalis belum berjalan dengan baik, sehingga menjejaskan tahap ketidakpedulian masyarakat dalam membayar zakat. Ini berbeza daripada Lembaga Zakat Selangor di mana setiap tahunnya sering berlaku peningkatan kualiti dalam pengurusan zakat, sehingga masyarakat mampu membayar zakat secara langsung ke Lembaga tersebut. Oleh itu kajian ini dijalankan untuk menjelaskan tentang perbandingan pengurusan zakat di Kabupaten Bengkalis dan pengurusan zakat di Lembaga Zakat Selangor. Kajian ini dibuat dengan menggunakan metode analisis data dan interview. Hasil kajian ini mendapati bahawa tahap pengurusan di Kabupaten Bengkalis masih belum efisen sementara tahap pengurusan Zakat di Lembaga Selangor lebih efisen.

Keywords


Manajemen Zakat; Studi banding manajemen zakat; Majlis Agama Islam Selangor

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


Asep Saepudin Jahar. 2010. Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga-Lembaga dan Wakaf. Kalimantan Selatan: Annual Conference On Islamic Studies (ACIS).

Al-Maliki, Alawi Abbas & Al-Nuri, Hasan Sulaiman. 2011. Ibanatu Al-Ahkam Syarhu Bulughu Al-Maram. Jeddah: Dar Al-Haramain.

Kamaruddin Abdullah. 2005. Model Pengurusan Zakat: Kajian Perbandingan di Nanggroe Aceh Darussalam dan Selangor Darul Ehsan. Kajang: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zulkifli Mohamad Al-Bakri. 2010. Ahkam Wa Fatawa al-Zakah: Pelbagai Hukum dan Fatwa Zakat. Selangor: Darul Syakir Enterprise.

Pusat Zakat Selangor. 2004. PZS Cipta Sejarah Kegemilangan Institusi Zakat. Majalah Asnaf. Edisi Khas. 1

Lili Bariadi. 2005. Zakat dan Wirausaha. Jakarta: Pustaka Amri.

Temubual dengan En Isa Bin Wardi. 28 Mei 2007 jam 11 pagi.

Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Daerah. 2015. Kabupaten Bengkalis.

Pusat Zakat Selangor. 2004. PZS Cipta Sejarah Kegemilangan Institusi Zakat. Majalah Asnaf. Edisi Khas. 1

Pusat Zakat Selangor. 2003. Laporan Tahunan Pusat Zakat Selangor. Selangor: PZS.

Shofian Ahmad & Amir Husin Mohd. Nor. 2002. Zakat Membangun Ummah.Kuala Lumpur: Sanon Printing Corporation SDN BHD.

Safwan Idris. 1997. Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jakarta: PT. Citra Putra Bangsa.

Wawancara dengan Dato’ Setia Haji Mohamad Adzib Mohd Isa. 2006. Lembaran Baru PZS. Majalah Asnaf.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :