Fikiran Masyarakat

Jurnal Fikiran Masyarakat (JFM) ialah jurnal yang terbit dua kaili dalam setahun, dimulai pada januari sampai dengan Juni, dan Juli sampai dengan Desember. Penerbitan jurnal tidak mengikuti waktu yang telah ditetapkan, akan tetapi disesuaikan dengan tulisan yang masuk ke redaksi jurnal JFM. Jurnal JFM terbit secara on-line, serta penerbitan secara tercetak akan dikirimkan sesuiai dengan permintaan penulis. Dalam penerbitan JFM, setiap penulis akan menerima berkas tulisan secara tercetak sebanyak 10 eksemplar apabila makalah telah dinyatakan "diterima" untuk diterbitkan. Dalam penerbitan secara on-line, penulis - penulis (jika lebih dari satu penulis) diwajibkan mengisi surat pernyataan Hak Cipta yang telah ditanda tangani secara digital.

Penulis hendaklah mengikuti aturan penulisan yang telah ditetapkan penerbit, apabila terjadi ketidaksesuaian dalam penulisan maka editor berhak untuk mengembalikan tulisan tersebut kepada penulis atau ditolak untuk ditelaah oleh tim panelis yang ditetapkan oleh penerbit. Apabila terjadi penerbitan secara ganda atau telah diterbitkan kepada penerbit lain, maka penerbit Kemala Indonesia berhak untuk menghapus / menghilangkan nama penulis didalam daftar penerbitan. Tuntutan hukum dari pihak yang mengajukan keberatan atas makalah yang telah diterbitkan akan ditanggung oleh penulis yang teecantum pada makalah tersebut. Penerbit Kemala Indonesia akan memberikan surat bantahan hukum atas makalah secara terbuka.

Dalam tata cara penulisan, penulis diwajibkan menjelaskan kutipan, isi kutipan dan sumber kutipan secara bijaksana dan jelas. Serta menjunjung tinggi etika keilmuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat banyak. Penjelasan kutipan dapat dituliskan dalam daftar rujukan yang telah ditetapkan oleh penerbit. Tata cara pengkutipan dapat menggunakan perangkat lunak ENDNOTE atau sejenisnya.


Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 6, No 1 (2018)

Table of Contents

Aplikasi Kaedah Fiqh dan Pendalilan Ayat Hukum Dalam Fatwa Berkenaan Status Senaman Yoga Terhadap Umat Islam PDF (Indonesian)
Nurul Ain binti Anuar Shariff, Abdul Basir Mohamad 1-6
Perbedaan Penerimaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam PDF (Indonesian)
Rinaldi Rinaldi, Deni Wahyuni 7-9
Bentuk – Bentuk Program Pembangunan Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Terhadap Orang Asli di Malaysia PDF (Indonesian)
Nurul Islam Mohd Isa, Zulkefli Aini 10-16
Sejarah Perkembangan Seni Khat Dalam Kesenian Islam di Nusantara PDF (Indonesian)
Khairiah Binti Mohamad, Khazri Bin Osman, Anuar Bin Puteh 17-22
Analisis Mesej Dakwah Dalam Filem Munafik (2016) PDF (Indonesian)
Muhammad Muhaimin Zainal Abidin, Rosmawati Mohamad Rasit 23-29
KH. Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah): Apakah keturunan dari Prabu Brawijaya V ? PDF (Indonesian)
Zainul Abidin 30-32
Komunikasi Dakwah dalam Interaksi Menerusi WhatsApp PDF (Indonesian)
Nor Faizah Ismail, Muhamad Faisal Ashaari 33-39
Peranan Wanita Bekerjaya Dalam Mendidik Anak-Anak Menangani Pedofilia: Satu Sorotan Literatur PDF (Indonesian)
Maryam Che Yusoff Shauki, A’dawiyah Ismail 40-45


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :